Vijesti

Znanstveni skup: Inovacije: Jamstvo budućnosti agrobiznisa u Hrvatskoj

Akademija poljoprivrednih znanosti bila je suorganizator II. Međunarodnog znanstveno-stručni skup 'Inovacije: Jamstvo budućnosti agrobiznisa u Hrvatskoj' održanog 27. studenog 2020. u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva pod predsjedanjem prof. dr. sc. Marija Cerjak, redovite članice naše Akademije.

Mrežna stranica Skupa

Znanstveni skup: Održivi razvoj poljoprivrede i turizma u kontekstu klimatskih promjena

Znanstveni skup 'Održivi razvoj poljoprivrede i turizma u kontekstu klimatskih promjena' povodom 145. obljetnice Instituta za poljoprivredu i turizam održan je 12. studenog 2020. godine u Poreču. Organizatori skupa bili su Razred za prirodne znanosti HAZU, Akademija poljoprivrednih znanosti i Institut za Poljoprivredu i turizam u Poreču. Plenarni rad pod nazivom 'Ocjena stanja i putokaz održive intenzifikacije u uvjetima klimatskih promjena' u autorstvu brojnih članove naše Akademije tiskan je u cjelosti u Zborniku Skupa.

Mrežna stranica Skupa

Zbornik Skupa

Deveti sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 02. listopada 2020.

Sastanak je održan elektronskim putem.

Zapisnik

Okrugli stol 'Dezertifikacija, degradacija zemljišta, suša - Stare prijetnje novi izazovi'

Vrijeme: 07. rujna 2020.

Mjesto: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Moderator: prof. dr. sc. Danijel Jug

Izvješće

ODGAĐA SE: Okrugli stol 'Važnost poljoprivrede u cirkularnom biogospodarstvu i vrijednosnom lancu proizvodnje naprednih biogoriva'

Obavijest

Znanstveni skup: Simpozij agronoma

Akademija poljoprivrednih znanosti bila je suorganizator 55. hrvatskog i 15. međunarodnog simpozija agronoma koji se održao od 16. do 21. veljače 2020. godine u Vodicama u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Predsjednik organizacijskog odbora je bio prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan Sveučilištea u Zagrebu Agronomskog fakulteta i tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti naše Akademije

Mrežna stranica Skupa

Zbornik

Znanstveni skup: Seminar biljne zaštite

Akademija poljoprivrednih znanosti bila je pokrovitelj 4. Seminara biljne zaštite održanog od 04. do 07. veljače 2020. u Opatiji u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) pod predsjedanjem prof. dr. sc. Jasminke Igrc Barčić, redovite članice i članice Predsjedništva naše Akademije.

Mrežna stranica skupa

Pripremljen prvi svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti

Prvi svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti posvećen je radovima predstavljenima na Znanstveno-stručnom skupu 'Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje 2021-2027' održanom 19. lipnja 2018. u Zagrebu, a sadrži i izvješća i zaključke s osam okruglih stolova održanih u organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti tijekom 2018. i 2019. godine

Zbornik

Druga godišnja i izborna skupština Akademije poljoprivrednih znanosti

Vrijeme: 16. prosinca 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Prilozi

Osmi sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 16. prosinca 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Prilozi

Okrugli stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi'

Vrijeme: 07. studenoga 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Izvješće

Prezentacije s okruglog stola

Natječaj za izbor članova Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ)

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ) objavljuje natječaj za izbor redovitih i počasnih članova, te članova suradnika.

Dokumenti:

1. Tekst natječaja

2. Obrazac prijedloga za izbor u članstvo

3. Izjava o prihvaćanju kandidature

Rok: 20. listopada 2019.

Sedmi sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 17. rujna 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Prilozi

Okrugli stol 'Ekološki otisak animalne proizvodnje'

Vrijeme: 05. lipnja 2019.

Mjesto: Hotel Ambasador, Opatija

Izvješće

Okrugli stol 'Izazovi biljne proizvodnje u okviru klimatskih promjena'

Vrijeme: 27. svibnja 2019.

Mjesto: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Izvješće

Šesti sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 04. travnja 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zapisnik

Okrugli stol 'Uzroci masovnih gubitaka pčela u RH i Europi'

Vrijeme: 22. ožujka 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izvješće

Okrugli stol 'Strane vrste riba u ribarstvu RH'

Vrijeme: 22. ožujka 2019.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izvješće

Okrugli stol 'Prihvatljivost kompostana u Hrvatskoj'

Vrijeme: 21. ožujka 2019.

Mjesto: Udruženje obrtnika, Poreč

Izvješće

Okrugli stol 'Matematičko modeliranje u bilinogojstvu'

Vrijeme: 20. veljače 2019.

Mjesto: hotel Olympia SKY, Vodice

Izvješće

Okrugli stol 'Lovno gospodarenje iz perspektive agronomske znanosti i struke'

Vrijeme: 19. veljače 2019.

Mjesto: hotel Olympia SKY, Vodice

Izvješće

Prva godišnja skupština Akademije poljoprivrednih znanosti

Vrijeme: 07. prosinca 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Peti sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 22. studenoga 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Osnivačke sjednice Odjela za bilinogojstvo, te Odjela za stočarstvo i ribarstvo

Vrijeme: 22. studenoga 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Okrugli stol 'Oblikovanje čiste održive energije iz poljoprivrede'

Vrijeme: 07. studenog 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Izvjesce

Četvrti sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 17. listopada 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Osnivačka sjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti

Vrijeme: 05. srpnja 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Znanstveno-stručni skup 'Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje 2021-2027'

Vrijeme: 19. lipnja 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Treći sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 25. travnja 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Drugi sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 16. veljače 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Prvi sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora

Vrijeme: 13. studenog 2017.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

Osnivačka skupština Akademije poljoprivrednih znanosti

Vrijeme: 08. lipnja 2017.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Zapisnik

O Akademiji

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ) utemeljena je na Osnivačkoj skupštini održanoj 08. lipnja 2017. godine u Zagrebu.

Osnivačka je skupština sazvana na poziv Inicijativnog odbora u sastavu: akademik Franjo Tomić, professor emeritus, dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, akademik Ferdo Bašić, professor emeritus, prof. dr. sc. Zoran Grgić, prof. dr. sc. Vlado Guberac i prof. dr. sc. Boro Mioč.

Osnivačkoj je skupštini prisustvovalo 128 članova-osnivača Akademije koji su na prijedlog Inicijativnog odbora jednoglasno usvojili Statut, izabrali predsjednika (akademik Franjo Tomić, professor emeritus), dopredsjednike (prof. dr. sc. Vlado Guberac; predsjednik Odjela za bilinogojstvo, dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita; predsjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo, prof. dr. sc. Tajana Krička; predsjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti, akademik Ferdo Bašić, professor emeritus; Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost), glavnog tajnika (prof. dr. sc. Zlatko Šatović), te ostale članove predsjedištva (izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik; tajnik Odjela za bilinogojstvo, prof. dr. sc. Boro Mioč, tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo, prof. dr. sc. Zoran Grgić, tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti, prof. dr. sc. Matija Domaćinović, prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić, prof. dr. sc. Darko Kiš, prof. dr. sc. Edi Maletić, dr. sc. Slavko Perica, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Tomislav Treer, prof. dr. sc. Sonja Vila, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić) kao i članove Nadzornog odbora (prof. dr. sc. Nikola Mirošević, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, prof. dr. sc. Nikola Stipić).

Istodobno je donijeta jednoglasna odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje predsjedniku (akademik Franjo Tomić, professor emeritus), te glavnom tajniku (prof. dr. sc. Zlatko Šatović) Akademije ne bi li zatražili i ishodili rješenja odnosno potvrde kako bi novonastala Akademija ispunila sve zakonske propise nužne za njezin uspješan rad što je to bilo i učinjeno kako slijedi:

(a) RH, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta izdalo je 21. rujna 2017. Odobrenje korištenja naziva 'Akademija'.

(b) RH, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu izdao je 26. rujna 2017. Rješenje o upisu udruge u Registar udruga RH pod registarskim brojem 21012687.

(c) RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava izdalo je 02. listopada 2017. Potvrdu o Osobnom identifikacijskom broju Akademije poljoprivrednih znanosti, OIB: 78732556191.

(d) RH, Državni zavod za statistiku izdao je 16. listopada 2017. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., te dodijelila Akademiji poljoprivrednih znanosti Matični broj poslovnog subjekta: 4795857.

(e) Akademija poljoprivrednih znanosti otvorila je 23. listopada 2017. transakcijski račun kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb pod brojem IBAN: HR6623600001102641832.

Prvi (konstituirajući) sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održan je 13. studenog 2017. godine u Zagrebu. Na sastanku je, temeljem Statuta, naloženo dopredsjednicima Akademije (prof. dr. sc. Vlado Guberac; Odjel za bilinogojstvo; dr. sc. Gordana Kralik; professor emerita, Odjel za stočarstvo i ribarstvo; prof. dr. sc. Tajana Krička; Odjel za interdisciplinarne znanosti) da održe osnivačke sjednice Odjela Akademije, te predlože plan rada.

Osnivačka sjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti održana je 05. srpnja 2018. godine na kojoj je prof. dr. sc. Tajana Krička potvrđena kao predsjednica, prof. dr. sc. Zoran Grgić kao tajnik, te izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić kao zamjenica tajnika Odjela.

Osnivačka sjednica Odjela za bilinogojstvo održana je 22. studenog 2018. godine na kojoj je prof. dr. sc. Vlado Guberac potvrđen kao predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić kao tajnik, te dr. sc. Siniša Srećec kao zamjenik tajnika Odjela.

Osnivačka sjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo održana je 22. studenog 2018. godine na kojoj je dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita potvrđena kao predsjednica, prof. dr. sc. Boro Mioč kao tajnik, a prof. dr. sc. Zvonko Antunović kao zamjenik tajnika Odjela.

Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi Akademije su:

• biti vodeća kreativna institucija znanstvenika poljoprivredne struke,

• vrsno i djelotvorno doprinositi razvoju znanosti u znanstvenom polju poljoprivreda (agronomija), znanstvenom području biotehničkih znanosti i drugim srodnim znanostima,

• prenositi znanstvena i stručna znanja važna za probitak i napredak hrvatske poljoprivrede, hrvatskog gospodarstva i dobrobit ljudi,

• zagovarati sigurne, gospodarski, okolišno i socijalno održive postupke uzgoja bilja i stoke i tehnologiju u proizvodnji hrane,

• širiti svijest ljudi o zaštiti prirode, okoliša te ljudskih i ostalih oblika života.

• promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz visoke etičke norme.

Djelatnosti Akademije su:

• provođenje temeljnih znanstvenih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u poljoprivredi i području biotehničkih znanosti,

• poticanje i organiziranje znanstvenog rada,

• objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja,

• izrada znanstvenih i stručnih studija, ekspertiza, elaborata i projekata,

• organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

• raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i struke u poljoprivredi i gospodarstvu,

• izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija (knjige, monografije, časopisi, zbornici),

• suradnja s drugim akademijama i srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Ustrojstvo

Skupština

Skupština Akademije najviše je tijelo upravljanja, a čine je svi redoviti članovi.

Predsjedništvo

Predsjednik

Akademik Franjo Tomić, professor emeritus

Dopredsjednici

Prof. dr. sc. Vlado Guberac; predsjednik Odjela za bilinogojstvo

Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita; predsjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo

Prof. dr. sc. Tajana Krička; predsjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti

Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus; znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost

Glavni tajnik

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Članovi

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik; tajnik Odjela za bilinogojstvo

Prof. dr. sc. Boro Mioč, tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo

Prof. dr. sc. Zoran Grgić, tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti

Prof. dr. sc. Matija Domaćinović

Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić

Prof. dr. sc. Darko Kiš

Prof. dr. sc. Edi Maletić

Dr. sc. Slavko Perica

Prof. dr. sc. Davor Romić

Prof. dr. sc. Tomislav Treer

Prof. dr. sc. Sonja Vila

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Nadzorni odbor

Predsjednik

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević

Članovi

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban

Prof. dr. sc. Nikola Stipić

Redoviti članovi

Za redovitog člana Akademije može biti biran znanstvenik izabran u zvanje znanstvenog savjetnika odnosno redovitog sveučilišnog profesora, znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju odnosno redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju, professora emeritusa i člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iznimno, za redovitog člana može biti biran i znanstvenik s ostvarenim doktoratom znanosti i značajnim doprinosima u razvoju poljoprivredne struke i znanosti te gospodarstva.

Akademija može imati ukupno do 200 redovitih članova.

Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Branka Aničić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Ivica Aničić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Odjel za stočarstvo i ribarstvo, zamjenik tajnika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Dean Ban
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Dopredsjenik, Znanstveno-istraživacka i strucna djelatnost
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: basic@agr.hr
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Milutin Bede
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
prof. dr. sc. Željko Bukvić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: lcoga@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Tomislav Ćosić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Georg Drezner
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Mirko Gagro
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
u mirovini
e-mail: -
dr. sc. Smiljana Goreta Ban
Nadzorni odbor
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Odjel za interdisciplinarne znanosti, tajnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Vlado Guberac
Dopredsjednik, Odjel za bilinogojstvo
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Stanka Herjavec
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić
Članica predsjedništva
Chromos AGRO d.d.
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Marija Ivezić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Marijan Jošt
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Ivan Jurić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Draženka Jurković
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
dr. sc. Zorica Jurković
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Jozo Kanisek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
e-mail: -
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Nikola Kezić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Ante Kolega
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
dr. sc. Josip Kovačević
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita
Dopredsjednica, Odjel za stočarstvo i ribarstvo
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Dopredsjednica, Odjel za interdisciplinarne znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Odjel za interdisciplinarne znanosti, zamjenica tajnika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Stjepan Mađar
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
e-mail: -
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Zdravko Matotan
Podravka d.d.
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Zlata Milaković
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
prof. dr. sc. Ivo Miljković
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Odjel za stočarstvo i ribarstvo, tajnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: bmioc@agr.hr
prof. dr. sc. Nikola Mirošević
Nadzorni odbor
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Stjepan Mužic
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: muzic@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
Zvonimir Ostojić, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Nada Parađiković
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Slavko Perica
Član predsjedništva
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Vlatko Rupić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
dr. sc. Mijo Sabolić
Poljodar TIM d.o.o.
prof. dr. sc. Roman Safner
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Odjel za bilinogojstvo, zamjenik tajnika
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
prof. dr. sc. Nikola Stipić
Nadzorni odbor
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Glavni tajnik APZ
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Predsjednik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Miroslav Tratnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Tomislav Treer
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: treer@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Ivan Turšić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Boris Varga
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: varga@agr.hr
prof. dr. sc. Željko Vidaček
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Sonja Vila
Članica predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Karolina Vrandečić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Marija Vratarić
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Odjel za bilinogojstvo, tajnik
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Katja Žanić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
prof. dr. sc. Đurdica Žutinić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Počasni članovi

Za počasnog člana može biti biran hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu znanosti u Hrvatskoj i svijetu.

Akademija može imati ukupno do 40 počasnih članova

Članovi suradnici

Član suradnik može biti državljanin Republike Hrvatske izabran najmanje u zvanje znanstvenog suradnika odnosno docenta.

Akademija može imati ukupno do 80 članova suradnika.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Preminuli članovi

prof. dr. sc. Vlado Kovačević
Redoviti član (2017-2019)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Antun Petričević, professor emeritus
Redoviti član (2017-2019)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Sulejman Redžepović, professor emeritus
Redoviti član (2017-2020)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Okrugli stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi'

Okrugli stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi' je održan 07. studenoga 2019. godine u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet. Moderator okruglog stola bio je prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Izlaganja s okruglog stola:

1. doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: "Etnobotanika šumskih voćkarica – stanje u Republici Hrvatskoj"

2. prof. dr. sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet: "Potencijal i iskorištavanje šumskih voćkarica u proizvodnji funkcionalne hrane"

3. doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Mirjana Grahovac–Tremski, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.d.: "Rasadničarstvo šumskih voćkarica u Republici Hrvatskoj"

4. doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet: "Pregled znanstvenih i stručnih istraživanja o šumskim voćkaricama u Republici Hrvatskoj s naglaskom na dobivene rezultate"

5. Dino Davidović, dipl. ing. šum., Tehnička škola Virovitica: "Osvrt na projekt Zaboravljene šumske voćkarice"

6. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: "Divlja jabuka i kruška u Europi i Republici Hrvatskoj

7. doc. dr. sc. Damir, Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet: "Idejni projekt Oskoruša 365"

Fotografije s okruglog stola:

Kontakt

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ)

Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb

OIB: 78732556191

IBAN: HR6623600001102641832

E-mail: apz@agr.hr

Web: apz.agr.hr