Vijesti

Pripremljen treći svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti

Treći svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti posvećen je radovima

predstavljenima na Okruglom stolu "Dezertifikacija, degradacija zemljišta, suša - Stare

prijetnje novi izazovi" održanom Osijeku, 7. rujna 2020. godine. Moderator skupa bio je

prof. dr. sc. Danijel Jug, redoviti član naše Akademije, koji je ujedno i gost-urednik ovog 3. Sveska.

Zbornik

Poziv na 14. sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti

Poštovani članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti,

U prilogu dostavljamo Vam poziv i dnevni red na 14. sastanak Predsjedništva i NO Akademije poljoprivrednih znanosti, koji će biti održan 19. prosinca 2023. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

S poštovanjem,

Predsjednik prof. dr. sc. Stjepan Pliestić

Glavni tajnik dr. sc. Siniša Srečec

Poziv

Obavijest o smrti - prof. dr. sc. Ivo Miljković

Poštovani članovi Akademije poljoprivrednih znanosti,

Obavještavamo Vas da je 29. listopada preminuo redoviti član Akademije poljoprivrednih znanosti umirovljeni profesor Agronomskog fakulteta Ivo Miljković. Pogreb će biti u ponedjeljak 6. studenog u 13.20 sati na groblju Mirogoj.

Obavijest o smrti - prof. dr. sc. Nikola Mirošević

Poštovani,

Obavještavamo vas da je preminuo naš dragi kolega, umirovljeni profesor Nikola Mirošević. Ispraćaj pokojnika bit će u petak 20.10.2023. u 9.00 na groblju Mirogoj, a pogreb će biti u subotu 21.10.2023. u 16.00 na mjesnom groblju u Blatu, Korčula.

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević svoj je radni vijek proveo na Agronomskom fakultetu - Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo.

Poziv na predavanje

Poštovani članovi Akademije poljoprivrednih znanosti, U organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti i Županijskog zavoda HAZU za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, u ponedjeljak 14. studenog 2022. godine u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković, Trg Sv. Florijana 14 u Križevcima, s početkom u 18,00 sati, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić održati će predavanje pod naslovom „Potrebe i mogućnosti biološkog obogaćivanja (biofortifikacije) poljoprivrednih proizvoda“.

Poziv

Vijest

Poštovani članovi Akademije poljoprivrednih znanosti, 25. srpnja 2022. godine održan je 12. sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ). Zapisnik se nalazi u prilogu.

Zapisnik

Vijest

Poštovani članovi Akademije poljoprivrednih znanosti.

Obavještavamo da je pri Uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba, završen postupak upisa ovlaštenih osoba za zastupanje Akademije poljoprivrednih znanosti, tj. novoizabranog predsjednika i glavnog tajnika. Stoga će Akademija odsada moći raditi posve legitimno.

Uskoro će (15.7.) biti održan i sastanak Predsjedništva na kojem će se pripremiti dnevni red Skupštine i razmotriti realizacija planiranih aktivnosti za 2022. godinu. Ispričavamo se zbog zastoja u radu koji je rezultat više sile.

Znanstveni skup: Inovacije i agrobiznis: Kružna ekonomija i održivost

Akademija poljoprivrednih znanosti bila je suorganizator III. Međunarodnog znanstveno-stručni skup 'Inovacije i agrobiznis. Kružna ekonomija i održivost' održanog 26. studenog 2021. u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva pod predsjedanjem prof. dr. sc. Marija Cerjak, redovite članice naše Akademije.

Mrežna stranica Skupa

Pripremljen drugi svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti

Drugi svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti posvećen je radovima predstavljenima na Okruglom stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi' održanom 07. studenog 2019. Gost-urednik bio je prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, redoviti član naše Akademije.

Zbornik

Predstavljanje studije 'Obnova poljoprivrede i ruralnog prostora na potresom pogođenom području Banovine'

Vrijeme: 10. rujna 2021.

Mjesto: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja

Studija

Znanstveni skup: Inovacije: Jamstvo budućnosti agrobiznisa u Hrvatskoj

Akademija poljoprivrednih znanosti bila je suorganizator II. Međunarodnog znanstveno-stručni skup 'Inovacije: Jamstvo budućnosti agrobiznisa u Hrvatskoj' održanog 27. studenog 2020. u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva pod predsjedanjem prof. dr. sc. Marija Cerjak, redovite članice naše Akademije.

Mrežna stranica Skupa

...PRIKAŽI JOŠ VIJESTI...

O Akademiji

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ) utemeljena je na Osnivačkoj skupštini održanoj 08. lipnja 2017. godine u Zagrebu.

Osnivačka je skupština sazvana na poziv Inicijativnog odbora u sastavu: akademik Franjo Tomić, professor emeritus, dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, akademik Ferdo Bašić, professor emeritus, prof. dr. sc. Zoran Grgić, prof. dr. sc. Vlado Guberac i prof. dr. sc. Boro Mioč.

Osnivačkoj je skupštini prisustvovalo 128 članova-osnivača Akademije koji su na prijedlog Inicijativnog odbora jednoglasno usvojili Statut, izabrali predsjednika (akademik Franjo Tomić, professor emeritus), dopredsjednike (prof. dr. sc. Vlado Guberac; predsjednik Odjela za bilinogojstvo, dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita; predsjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo, prof. dr. sc. Tajana Krička; predsjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti, akademik Ferdo Bašić, professor emeritus; Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost), glavnog tajnika (prof. dr. sc. Zlatko Šatović), te ostale članove predsjedištva (izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik; tajnik Odjela za bilinogojstvo, prof. dr. sc. Boro Mioč, tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo, prof. dr. sc. Zoran Grgić, tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti, prof. dr. sc. Matija Domaćinović, prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić, prof. dr. sc. Darko Kiš, prof. dr. sc. Edi Maletić, dr. sc. Slavko Perica, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Tomislav Treer, prof. dr. sc. Sonja Vila, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić) kao i članove Nadzornog odbora (prof. dr. sc. Nikola Mirošević, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, prof. dr. sc. Nikola Stipić).

Istodobno je donijeta jednoglasna odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje predsjedniku (akademik Franjo Tomić, professor emeritus), te glavnom tajniku (prof. dr. sc. Zlatko Šatović) Akademije ne bi li zatražili i ishodili rješenja odnosno potvrde kako bi novonastala Akademija ispunila sve zakonske propise nužne za njezin uspješan rad što je to bilo i učinjeno kako slijedi:

(a) RH, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta izdalo je 21. rujna 2017. Odobrenje korištenja naziva 'Akademija'.

(b) RH, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu izdao je 26. rujna 2017. Rješenje o upisu udruge u Registar udruga RH pod registarskim brojem 21012687.

(c) RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava izdalo je 02. listopada 2017. Potvrdu o Osobnom identifikacijskom broju Akademije poljoprivrednih znanosti, OIB: 78732556191.

(d) RH, Državni zavod za statistiku izdao je 16. listopada 2017. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., te dodijelila Akademiji poljoprivrednih znanosti Matični broj poslovnog subjekta: 4795857.

(e) Akademija poljoprivrednih znanosti otvorila je 23. listopada 2017. transakcijski račun kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb pod brojem IBAN: HR6623600001102641832.

Prvi (konstituirajući) sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održan je 13. studenog 2017. godine u Zagrebu. Na sastanku je, temeljem Statuta, naloženo dopredsjednicima Akademije (prof. dr. sc. Vlado Guberac; Odjel za bilinogojstvo; dr. sc. Gordana Kralik; professor emerita, Odjel za stočarstvo i ribarstvo; prof. dr. sc. Tajana Krička; Odjel za interdisciplinarne znanosti) da održe osnivačke sjednice Odjela Akademije, te predlože plan rada.

Osnivačka sjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti održana je 05. srpnja 2018. godine na kojoj je prof. dr. sc. Tajana Krička potvrđena kao predsjednica, prof. dr. sc. Zoran Grgić kao tajnik, te izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić kao zamjenica tajnika Odjela.

Osnivačka sjednica Odjela za bilinogojstvo održana je 22. studenog 2018. godine na kojoj je prof. dr. sc. Vlado Guberac potvrđen kao predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić kao tajnik, te dr. sc. Siniša Srećec kao zamjenik tajnika Odjela.

Osnivačka sjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo održana je 22. studenog 2018. godine na kojoj je dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita potvrđena kao predsjednica, prof. dr. sc. Boro Mioč kao tajnik, a prof. dr. sc. Zvonko Antunović kao zamjenik tajnika Odjela.

Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi Akademije su:

• biti vodeća kreativna institucija znanstvenika poljoprivredne struke,

• vrsno i djelotvorno doprinositi razvoju znanosti u znanstvenom polju poljoprivreda (agronomija), znanstvenom području biotehničkih znanosti i drugim srodnim znanostima,

• prenositi znanstvena i stručna znanja važna za probitak i napredak hrvatske poljoprivrede, hrvatskog gospodarstva i dobrobit ljudi,

• zagovarati sigurne, gospodarski, okolišno i socijalno održive postupke uzgoja bilja i stoke i tehnologiju u proizvodnji hrane,

• širiti svijest ljudi o zaštiti prirode, okoliša te ljudskih i ostalih oblika života.

• promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz visoke etičke norme.

Djelatnosti Akademije su:

• provođenje temeljnih znanstvenih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u poljoprivredi i području biotehničkih znanosti,

• poticanje i organiziranje znanstvenog rada,

• objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja,

• izrada znanstvenih i stručnih studija, ekspertiza, elaborata i projekata,

• organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

• raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i struke u poljoprivredi i gospodarstvu,

• izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija (knjige, monografije, časopisi, zbornici),

• suradnja s drugim akademijama i srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Ustrojstvo

Skupština

Skupština Akademije najviše je tijelo upravljanja, a čine je svi redoviti članovi.

Predsjedništvo

Predsjednik

Prof. dr. sc. Stjepan Pliestić

Dopredsjednici

Prof. dr. sc. Vlado Guberac; predsjednik Odjela za bilinogojstvo

Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita; predsjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo

Prof. dr. sc. Tajana Krička; predsjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti

Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus; znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost

Glavni tajnik

dr. sc. Siniša Srečec, znan. savj. traj. zv.

Članovi

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik; tajnik Odjela za bilinogojstvo

Prof. dr. sc. Boro Mioč, tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo

Prof. dr. sc. Zoran Grgić, tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti

Prof. dr. sc. Matija Domaćinović

Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić

Prof. dr. sc. Darko Kiš

Prof. dr. sc. Edi Maletić

Dr. sc. Slavko Perica

Prof. dr. sc. Davor Romić

Prof. dr. sc. Tomislav Treer

Prof. dr. sc. Sonja Vila

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Nadzorni odbor

Predsjednik

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević

Članovi

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban

Prof. dr. sc. Nikola Stipić

Redoviti članovi

Za redovitog člana Akademije može biti biran znanstvenik izabran u zvanje znanstvenog savjetnika odnosno redovitog sveučilišnog profesora, znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju odnosno redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju, professora emeritusa i člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iznimno, za redovitog člana može biti biran i znanstvenik s ostvarenim doktoratom znanosti i značajnim doprinosima u razvoju poljoprivredne struke i znanosti te gospodarstva.

Akademija može imati ukupno do 200 redovitih članova.

Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Branka Aničić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Ivica Aničić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Odjel za stočarstvo i ribarstvo, zamjenik tajnika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Dean Ban
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Dopredsjenik, Znanstveno-istraživacka i strucna djelatnost
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: basic@agr.hr
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Milutin Bede
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
prof. dr. sc. Željko Bukvić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: lcoga@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Tomislav Ćosić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Georg Drezner
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Smiljana Goreta Ban
Nadzorni odbor
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Odjel za interdisciplinarne znanosti, tajnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Vlado Guberac
Dopredsjednik, Odjel za bilinogojstvo
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Stanka Herjavec
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić
Članica predsjedništva
Chromos AGRO d.d.
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Marija Ivezić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Ivan Jurić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Draženka Jurković
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
dr. sc. Zorica Jurković
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Jozo Kanisek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Nikola Kezić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Ante Kolega
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
dr. sc. Josip Kovačević
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita
Dopredsjednica, Odjel za stočarstvo i ribarstvo
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Dopredsjednica, Odjel za interdisciplinarne znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Odjel za interdisciplinarne znanosti, zamjenica tajnika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Stjepan Mađar
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
e-mail: -
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Zdravko Matotan
Podravka d.d.
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Zlata Milaković
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
Odjel za stočarstvo i ribarstvo, tajnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
e-mail: bmioc@agr.hr
prof. dr. sc. Stjepan Mužic
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: muzic@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
Zvonimir Ostojić, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Nada Parađiković
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Slavko Perica
Član predsjedništva
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Predsjednik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Vlatko Rupić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
dr. sc. Mijo Sabolić
Poljodar TIM d.o.o.
prof. dr. sc. Roman Safner
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Glavni tajnik APZ
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
prof. dr. sc. Nikola Stipić
Nadzorni odbor
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Poljoprivredni institut Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Miroslav Tratnik
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Tomislav Treer
Član predsjedništva
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: treer@agr.hr
Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Ivan Turšić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Boris Varga
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
e-mail: varga@agr.hr
prof. dr. sc. Željko Vidaček
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
u mirovini
prof. dr. sc. Sonja Vila
Članica predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Karolina Vrandečić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Marija Vratarić
Poljoprivredni institut Osijek
u mirovini
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Odjel za bilinogojstvo, tajnik
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Član predsjedništva
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
dr. sc. Katja Žanić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
prof. dr. sc. Đurdica Žutinić
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Počasni članovi

Za počasnog člana može biti biran hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu znanosti u Hrvatskoj i svijetu.

Akademija može imati ukupno do 40 počasnih članova

Članovi suradnici

Član suradnik može biti državljanin Republike Hrvatske izabran najmanje u zvanje znanstvenog suradnika odnosno docenta.

Akademija može imati ukupno do 80 članova suradnika.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Preminuli članovi

prof. dr. sc. Mirko Gagro
Redoviti član (2017-2022)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
prof. dr. sc. Marijan Jošt
Redoviti član (2017-2021)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
prof. dr. sc. Vlado Kovačević
Redoviti član (2017-2019)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Ivo Miljković
redoviti član (2017-2023)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Antun Petričević, professor emeritus
Redoviti član (2017-2019)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
prof. dr. sc. Nikola Mirošević
Redoviti član (2017-2023)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Sulejman Redžepović, professor emeritus
Redoviti član (2017-2020)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Okrugli stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi'

Okrugli stol 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi' je održan 07. studenoga 2019. godine u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet. Moderator okruglog stola bio je prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Izlaganja s okruglog stola:

1. doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: "Etnobotanika šumskih voćkarica – stanje u Republici Hrvatskoj"

2. prof. dr. sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet: "Potencijal i iskorištavanje šumskih voćkarica u proizvodnji funkcionalne hrane"

3. doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Mirjana Grahovac–Tremski, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.d.: "Rasadničarstvo šumskih voćkarica u Republici Hrvatskoj"

4. doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet: "Pregled znanstvenih i stručnih istraživanja o šumskim voćkaricama u Republici Hrvatskoj s naglaskom na dobivene rezultate"

5. Dino Davidović, dipl. ing. šum., Tehnička škola Virovitica: "Osvrt na projekt Zaboravljene šumske voćkarice"

6. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: "Divlja jabuka i kruška u Europi i Republici Hrvatskoj

7. doc. dr. sc. Damir, Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet: "Idejni projekt Oskoruša 365"

Fotografije s okruglog stola:

Kontakt

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ)

Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb

OIB: 78732556191

IBAN: HR6623600001102641832

E-mail: apz@agr.hr

Web: apz.agr.hr